Καρκίνος πέους

Περιεχόμενα
  1. T (Πρωτοπαθής όγκος)
  2. Ν (επιχώριοι λεμφαδένες)
  3. Μ (μεταστάσεις)
  4. Νομογράμματα για καρκίνο πέους

Σταδιοποίηση του καρκίνου του πέους

T (πρωτοπαθής όγκος)

Tx Πρωτοπαθής όγκος που δεν σταδιοποιήθηκε
T0 Δεν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου
Tis Καρκίνωμα in situ
Ta Μη διηθητικό ακροχορδονώδες καρκίνωμα
T1 Ο όγκος διηθεί τον υποεπιθηλιακό συνδετικό ιστό
T2 Ο όγκος διηθεί το σπογγιώδες ή σηραγγώδες σώμα
T3 Ο όγκος διηθεί την ουρήθρα ή τον προστάτη
T4 Ο όγκος διηθεί άλλους παρακείμενους ιστούς

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Ν (επιχώριοι λεμφαδένες)

Nx Επιχώριοι λεμφαδένες που δεν μπορούν να αξιολογηθούν
N0 Δεν υπάρχει μετάσταση στους επιχώριους λεμφαδένες
N1 Προσβολή ενός μονήρους επιφανειακού βουβωνικού λεμφαδένα
N2 Προσβολή πολλαπλών ή αμφοτερόπλευρων επιφανειακών βουβωνικών λεμφαδένων
N3 Προσβολή των εν τω βάθει βουβωνικών και/ή πυελικών λεμφαδένων

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Μ (μεταστάσεις)

Mx Απομακρυσμένες μεταστάσεις που δεν μπορούν να αξιολογηθούν
M0 Απουσία μεταστάσεων
M1 Υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Νομογράμματα για καρκίνο πέους

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Εκτίμηση με βάση το κλινικό ή το παθολογικό στάδιο (δύο νομογράμματα)

Τι υπολογίζει

Εκτίμηση της 5ετούς επιβίωσης από καρκίνο του πέους

Δημιουργός

Kattan MW, The Cleveland Clinic Foundation

Πρώτη δημοσίευση

Kattan MW, et al.. J Urol. 2006; 175: 2103-8

Βιβλιογραφικές αναφορές

35

Όργανο/ονομασία

Cleveland Clinic

Σύνδεσμος

 

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Εκτίμηση με βάση το κλινικό στάδιο για πρωτοπαθή πλακώδη καρκινώματα που υποβλήθηκαν σε εκτομή (μερική ή ολική πεεκτομή)

Τι υπολογίζει

Πιθανότητα λεμφαδενικής διήθησης σε καρκίνο του πέους

Δημιουργός

Ficarra V, University of Verona

Πρώτη δημοσίευση

Ficarra V, et al. J Urol. 2006; 175: 1700-4

Βιβλιογραφικές αναφορές

56

Όργανο/ονομασία

 

Σύνδεσμος

http://rcc.simpal.com/P1LNC0

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για πρωτοπαθή πλακώδη

καρκινώματα που υποβλήθηκαν σε εκτομή

(απλή εκτομή, μερική πεεκτομή,

ολική πεεκτομή)

Τι υπολογίζει

Εκτίμηση της ειδικής θνητότητας

από καρκίνο του πέους για τα

επόμενα 1-5 έτη από τη

χειρουργική εξαίρεση

Δημιουργός

Zini L, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Zini L, et al. Clin Cancer Res.

2009; 15: 1013-8

Βιβλιογραφικές αναφορές

8

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health

Outcomes Unit,

University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Other/calc_adr1.php?

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων