Εθνικό Συνταγολόγιο

Το Εθνικό Συνταγολόγιο είναι μία έκδοση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που παρέχει στους υγειονομικούς σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση των φαρμάκων.
Το Εθνικό Συνταγολόγιο περιέχει πληροφορίες για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα μας και έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. 
Φάρμακα πιθανώς δραστικά ή αμφίβολης αποτελεσματικότητας, με βάση τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα και τη γνώμη ειδικών επιστημόνων, δεν έχουν περιληφθεί.
 Η ύλη του Εθνικού Συνταγολογίου είναι οργανωμένη με απλό, κωδικοποιημένο και συνοπτικό τρόπο, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστο.
 Στο Εθνικό Συνταγολόγιο, τα Νέα Φάρμακα έχουν ειδική επισήμανση, προκειμένου να θυμίζει στους υγιειονομικούς την ανάγκη για ιδιαίτερη 
επαγρύπνηση, όσον αφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειές τους.

Το Εθνικό Συνταγολόγιο έχει κυκλοφορήσει σε πέντε έντυπες εκδόσεις –η τελευταία του 2007– και σε μία ηλεκτρονική του 2006.  
Το Εθνικό Συνταγολόγιο 2007 έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Ο.Φ..

Κάνετε κλικ στην εικόνα και ανοίξτε το Εθνικό Συνταγολόγιο. Για την εύρεση κάποιου φαρμάκου, απλώς αναγράψτε το εμπορικό ή χημικό όνομα στο ειδικό πεδίο αναζήτησης, στο πάνω άκρο δεξιά.