Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διερεύνηση και θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας

Ελληνικά

KATEYΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

(Eνημέρωση κειμένου – Απρίλιος 2010)
A. Jungwirth, T. Diemer, A. Giwercman, Z. Kopa, C. Krausz,
H. Tournaye, G.R. Dohle
Eur Urol 2002 Oct; 42(4): 313-22
Eur Urol 2004 Nov; 46(5): 555-8

Επισυναπτόμενα αρχεία: