Κατευθυντήριες οδηγίες για την ακράτεια ούρων

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

(Ενημέρωση κειμένου – Μάρτιος 2009)
A. Schröder, P. Abrams (Co-Chairman), K.-E. Andersson, W. Artibani,
C.R. Chapple, M.J. Drake, C. Hampel, A. Neisius, A. Tubaro, J.W.
Thüroff (Chairman)

Επισυναπτόμενα αρχεία: