Κατευθυντήριες οδηγίες για τις κακώσεις στην Ουρολογία

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

(Ενημέρωση κειμένου – Μάρτιος 2009)
N. Djakovic, Th. Lynch, L. Martínez-Piñeiro, Y. Mor, E. Plas,
E. Serafetinides, L. Turkeri, R.A. Santucci, M. Hohenfellner
Eur Urol 2005; 47(1): 1-15

Επισυναπτόμενα αρχεία: