Κατευθυντήριες οδηγίες για την ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία: στυτική δυσλειτουργία και πρόωρη εκσπερμάτιση

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ

(Eνημέρωση κειμένου – Μάρτιος 2009)
E. Wespes, E. Amar, I. Eardley, F. Giuliano, D. Hatzichristou,
K. Hatzimouratidis, F. Montorsi, Y. Vardi
Eur Urol 2002; 41(1): 1-5
Eur Urol 2006; 49(5): 806-15

Επισυναπτόμενα αρχεία: