Διηθητικός και μεταστατικός καρκίνος ουροδόχου κύστης

Ελληνικά

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

(Ενημέρωση – Μάρτιος 2011)
A. Stenzl (πρόεδρος), J.A. Witjes,
N.C. Cowan, Μ. De Santis, M. Kuczyk, T. Lebret,
A.S. Merseburger, M.J. Ribal, A. Sherif

Επισυναπτόμενα αρχεία: