Κατευθυντήριες οδηγίες για τον καρκίνο του πέους

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

(Eνημέρωση κειμένου – Απρίλιος 2010)
G. Pizzocaro, F. Algaba, S. Horenblas, E. Solsona, S. Tana,
H. Van Der Poel, N. Watkin
Eur Urol 2010 Jun; 57(6): 1002-12

Επισυναπτόμενα αρχεία: