Κατευθυντήριες οδηγίες για τον επιφανειακό καρκίνο ουροδόχου κύστης

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

(Mερική ενημέρωση κειμένου – Δεκέμβριος 2010)
M.Babjuk, W. Oosterlinck, R. Sylvester, E. Kaasinen,
A. Böhle, J. Palou, M. Rouprê
Eur Urol 2011 Apr; 59(4): 584-94

Επισυναπτόμενα αρχεία: