Κατευθυντήριες οδηγίες για την μεταμόσχευση νεφρού

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤHΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ

(Eνημέρωση κειμένου – Μάρτιος 2009)
T. Kälble (chairman), A. Alcaraz, K. Budde, U. Humke,
G. Karam, M. Lucan, G. Nicita, C. Süsal

Επισυναπτόμενα αρχεία: