Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λιθίαση ουροποιητικού συστήματος

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤH ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(Eνημέρωση κειμένου – Μάρτιος 2011)
C. Türk (chairman), T. Knoll (vice-chairman), A. Petrik, K. Sarica,
C. Seitz, M. Straub

Επισυναπτόμενα αρχεία: