Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία του πόνου στην Ουρολογία

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

(Ενημέρωση κειμένου – Απρίλιος 2010)
P. Bader (πρόεδρος), D. Echtle, V. Fonteyne, K. Livadas,
G. De Meerleer, A. Paez Borda, E.G. Papaioannou, J.H. Vranken

Επισυναπτόμενα αρχεία: