Κατευθυντήριες οδηγίες για τη νευρογενή δυσλειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

(Ενημέρωση κειμένου – Μάρτιος 2009)
M. Stöhrer (chairman), B. Blok, D. Castro-Diaz, E. Chartier-
Kastler, P. Denys, G. Kramer, J. Pannek, G. del Popolo,
P. Radziszewski, J-J. Wyndaele

Επισυναπτόμενα αρχεία: