Κατευθυντήριες οδηγίες για τον χρόνιο πυελικό πόνο

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΠΥΕΛΙΚΟ ΠΟΝΟ

(Ενημέρωση κειμένου – Απρίλιος 2010)
M. Fall (chairman), A.P. Baranowski, D. Engeler, S. Elneil,
J. Hughes, E. J. Messelink, F. Oberpenning,
A.C. de C. Williams
Eur Urol 2004; 46(6): 681-9
Eur Urol 2010; 57(1): 35-48

Επισυναπτόμενα αρχεία: